קארמת עם יהודי

בעת הלחימה בעזה, בזמן חצות, כאשר ריכזתי את מעגל שליחת האנרגיה, ראיתי את כולנו אוחזים ידיים במעגל אחד גדול
(גם את אלה שהיו ישנים באותו זמן אבל תמיד במעגל..), וההרגשה היתה של היתרחבות גדולה של הלב.

קיבלתי כמה מסרים על המצב, כאלה שניגלו לעיניי רק עכשיו, ודורשים התייחסות ופתירה להטבת המצב.

פתירת הקארמה של העם היהודי מול האדמה - העם שהוצא מעבדות במצרים, הובא לארץ זבת חלב ודבש וזילזל בכוח העליון
פעמים רבות בדרך. גם כשהגיע העם לפתח הארץ נעשה חטא המרגלים, שבישרו עליה דבריים שיקריים.
ההבנה היא שהעם קיבל את האדמה ולקח זאת כמובן מאליו ואפילו התלונן. המצב שנוצר במשך השנים נותן לנו שוב ושוב
הזדמנות ׳לכפר׳ על כך, ולהראות עד כמה אנחנו כן רוצים את הארץ הזו. הרבה פעמים בהסטוריה הגענו כבר למצב שאנחנו
צריכים בדחיפות את האדמה הזו.
את הקארמה הזו מבקשים לפתור, היא סיימה את תפקידה.

הקארמה שלנו עם המוסלמים - יעקב לקח לעשו את הבכורה, ישמעאל סולק מבית אביו. האנרגיה שלנו מקדימה את זו של הצד השני,
ויוצרת כעס וקינאה, והרגשה של גניבה וחוסר צדק. מבקשים לפתור את הקראמה הזו, היא איננה נחוצה עוד. ולמלא את ליבנו בענווה וחמלה.

הקראמה של העם עם תאריך יז׳ בתמוז ויצי בין המצרים, נבנתה מיום שבירת לוחות הברית, לאחר חטא העגל, ונהפך ליום צום לזיכרון
ולעדות מה העם עשה וממה כדאי להזהר, אלא שיום כזה מושך אליו אנרגית הלקאה עצמית שגרם בהמשך הדורות לאירועים שליליים
רבים שקרו, כמו כן הימי בין המיצרים.

מבקשים פתירת הקארמה עם יום זה ועם ימים אלו, הם אינם נחוצים עוד.

מראשית הבריאה, נוצר כל יום ביומו, עם הייחודיות שבו. על הימים מבורכים ע״י הבורא. זוית הראייה שלנו היא זו המשנה את
ההתרחשות במציאות.

זה הזמן לעשות מהפך מצד אל צד, היום יז׳ בתמוז קרו להרבה אנשים מסביב דברים נפלאים ברמה של ניסים!

אפשר, ניתן ונדרש מאיתנו אפילו, לעשות שינוי באנרגיית התקופה. מי שקל לו ״ונוסע אוטומט״ בשמחה, בענווה וחמלה, יכול לעשות זאת.
מי שצריך קצת יותר להתאמץ על מנת להרים את עצמו מעלה, שיעשה זאת עם מוסיקה, ריקודים, או כל דבר שפועל הפוך מכוח המשיכה למטה.

אנחנו בדיוק בMoney Time, 
זה כמו לבחור להיות או לחדול...